Art Center Sněženka

Forum

Téma: ZAMÌSTNÁNÍ

ZAMĚSTNÁNÍ

  • Zkušenosti se získáváním práce
  • Jak handicapovaným pomáhá získáváním zaměstnání úřad práce?
  • Pomáhají jim úředníci víc než ostatním lidem?
  • Jaké zkušenosti máte s výběrovými řízeními? Bere komise v potaz jen znalosti a dovednosti, nebo, aniž to oficiálně připustí, vidí handicap jako důvod pro nepřijetí?
  • Jak se chovají spolupracovníci v kolektivu k handicapovanému kolegovi?
  • Jak se k nim staví zákazníci eventuálně zaměstnanci z jiných firem?
  • Co finanční ohodnocení? Je dostačující?
  • + jakékoliv další postřehy, zkušenosti, názory...

Add comment | by thread
Count of comment: 0
SubjectAuthorTimein English
Není žádný komentářCount of access: 7970081(45858) 2004 - 2023
en flag
Last change: 13.07.2008 18:22