Art Center Sněženka

EU - Equal

Please accept our apology for missing the English translation.

Výtvarné centrum Sněženka se v roce 2005 zapojilo do programu EQUAL - projektu "Zvyšování adaptability občanů se zdravotním postižením".

Projekt je zaměřen na dlouhodobě nezaměstnané občany se zdravotním postižením. V rámci projektu proběhnou několikatýdenní kurzy na počítači pro zdravotně postižené občany, které je seznání komplexně s výpočetní technikou a jejím užíváním. Projekt financuje Evropská unie a MPSV. Nositelem projektu je firma S-COMP.

Bližší informace o projektu jsou v přiložených tiskových zprávách.

Projekt se zatím rozjíždí. Pokud by měl již nyní někdo předběžný zájem o počítačový kurz, může se přihlásit na adrese: snezenka.vytvarne@centrum.cz

Press realease:

Count of access: 7761754(45858) 2004 - 2023
en flag
Last change: 14.07.2008 11:44