Art Center Sněženka

How to donate

Vlastně je smutné, že abychom mohli pomáhat, musíme zároveň o pomoc prosit. Nicméně provoz výtvarného centra se bohužel kromě osobního nasazení a úsilí neobejde bez finančních prostředků, které jsme nuceni shánět...
Jsme proto vděční všem našim sponzorům a podporovatelům za vstřícnost a pochopení, bez něhož by řada pomocných kroků zůstala neuskutečněna.

Nechceme jen prosit o peníze, rádi bychom nabídli partnerskou spolupráci. Naši podporovatelé mohou výtvarná dílka vznikající v našich dílnách využít třeba pro obrazové části firemních kalendářů, na novoročenky či jiné formy přání a tiskovin.

Neodmítáme pochopitelně ani přímou finanční pomoc, nicméně jsme vždy připraveni jednat o vzájemných možnostech podpory a spolupráce.

Naši partneři jsou samozřejmě i vítanými návštěvníky našeho centra.

Pokud byste nám chtěli pomoci, kontaktujte nás prosím a dohodneme se.

Číslo účtu: 506079983/0300

Jestliže jste občan a chtěl byste nám poslat finanční dar, klikněte prosím ZDE. Vyplněný formulář nám prosím pošlete poštou (kvůli našim daňovým záležitostem). Pokud jste firma, uzavřeme s vámi samostatnou darovací smlouvu tak, abyste si dar mohli odečíst z daňového základu.

Děkujeme všem, kteří rozumí naší snaze pomáhat a dle svých možností ji podporují.

Count of access: 7970069(45858) 2004 - 2023
en flag
Last change: 25.10.2008 18:30