Výtvarné centrum Sněženka

Soutež IV.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ "STOLEČKU PROSTŘI SE"

Evropské výtvarné centrum pro postižené děti - Sněženka ve Smržovce v Jizerských horách pořádá od roku 2001 celorepublikové výtvarné soutěže na různá témata pro děti a mládež, zdravé i postižené od 6 let.

Některá z témat vypisujeme společně s Muzeem dětského umění v Berlíně, tak tomu je i v letošním roce. Téma pro rok 2005 zní: "Stolečku prostři se".

Téma může na první pohled zavádět k pohádce. My však vidíme soutěž ve více rovinách, nejen v té pohádkové nebo v podobě oblíbených receptů a jídel. Děti si mohou přát lepší vztahy v rodině, pochopení kamarádů, úspěch ve sportu či zájmové činnosti, pochopení svých pocitů a názorů ze strany rodičů, školy či společnosti, život v nepoškozené přírodě...

Obrázky mohou být tvořeny různými výtvarnými technikami (kreslení, malování, grafika, kombinování technik, malování na textil, koláže... .) ve formátu A4 až A2. Mohou vznikat též kolektivní práce.

Uzávěrka soutěže je 30. června 2005. Soutěž budeme hodnotit, proto prosíme, aby děti na zadní stranu své práce uvedly celé jméno, věk, adresu a případně telefonický kontakt. Práce zasílejte na adresu: Výtvarné centrum - Sněženka, Staniční 1273, 468 51 Smržovka kontakt

Vybrané obrázky se objeví v kalendáři 2006, stejně jako tomu bylo i při minulých soutěžích. Kalendář bude již sedmým v pořadí. Zároveň některé práce zařadíme i do výstavy. Některé z obrázků se také objeví na páté mezinárodní výstavě dětského umění právě v Berlíně v Muzeu dětského umění. Na této výstavě budou představeny obrázky dětí z různých koutů světa, protože Muzeum spolupracuje s partnery po celém světě; v České republice jsme jedním z partnerů my.

Vylosovaných 30 dětí obdrží dárek - pohlednice vydané výtvarným centrem a později též kalendář z dětských obrázků. Vybrané talenty obdrží též pohlednice a kalendář, zároveň je však pozveme na výtvarný pobyt do Výtvarného centra, kde budou moci tvořit pod vedením výtvarníků a vyzkoušet si i nové výtvarné techniky. Podobný pobyt pro vybrané děti se uskutečnil již v únoru 2004 a únoru 2005. Tvůrci nejlepších obrázků navíc obdrží knihu "Hledání - 100 let Jedličkova ústavu v Liberci", kterou jsme vydali na konci roku 2004. Kniha zobrazuje vývoj ústavní péče v Liberci od roku 1903 až do současnosti. Objevuje se zde i současná problematika postižených a bohatý obrazový materiál historický i současný.

Naše dosavadní soutěže: "Noemova archa 3. tisíciletí" (2001), "Můj domov - má modrá planeta Země" (2003), "Řecko - kolébka olympijských her" (2004).


Výtvarné centrum pořádá nejen soutěže, zaměřuje se především na postižené a na propojení jejich světa se světem zdravých dětí. Postiženým napomáhá získat motivaci do života a klade si za cíl přibližovat veřejnosti jejich schopnosti a úděl. Centrum je tedy otevřené pro všechny děti. Mezi výsledky centra patří např. desítky výstav (téma Jizerské hory, Peru a Malý Tibet), pohlednice, telefonní karty, kalendáře, společné výtvarné pobyty postižených a zdravých dětí, zorganizování nejrůznějších akcí a pořadů pro děti. Významným výsledkem v roce 2004 / 2005 se stalo vydání knihy "Hledání - 100 let Jedličkova ústavu v Liberci".

Počet přístupů: 7600605(45858) 2004 - 2008
cs flag
Poslední úpravy: 28.03.2005 22:12