Výtvarné centrum Sněženka

Soutěž III.

Výtvarná soutěž "Řecko - kolébka olympijských her"

Evropské výtvarné centrum pro postižené děti - Sněženka ve Smržovce v Jizerských horách pořádá celorepublikovou výtvarnou soutěž pro děti a mládež, zdravé i postižené od 6 let na téma "Řecko - kolébka Olympijských her"

Olympijské hry vznikly ve starověku v řeckých Athénách. Zde se v roce 1896 konaly i první novodobé Olympijské hry. V letošním roce se po hostování v různých zemích světa vracejí zpět do kolébky svého vzniku - do Athén. Cílem Olympiských her je podporovat sport a mír mezi všemi národy světa a poukázat na schopnost člověka posunovat hranice svých možností stále vpřed.

Sport však provází i mnohé z nás každý den a může se stát naším věrným kamarádem. Ráno se s ním proběhneme do školy, odpoledne nás učí vytrvalosti, trpělivosti a spravedlivosti. Někdo zůstává se sportem kamarád po celý život a těm nejsilnějším a nejvytrvalejším dá pocítit radost z vítězství, ať už sám nad sebou nebo při zápolení na Olympijských hrách.

Při své tvorbě se můžete nechat inspirovat Olympijskými hrami v Athénách, památkami a přírodou Řecka, ale také svým "kamarádstvím" se sportem.

Obrázky mohou být tvořeny různými výtvarnými technikami (kreslení, malování, grafika, kombinování technik, malování na textil, koláže..) ve formátu A4 až A2. Mohou vznikat též kolektivní práce.

Soutěž "Řecko - kolébka olympijských her" navazuje na naše předchozí výtvarné soutěže. První se konala v roce 2001 pod názvem Výtvarná soutěž "NOEMOVA ARCHA 3. TISÍCILETÍ". Téma zachycovalo očima dětí oblasti našeho života, kterým hrozí zánik, především různé druhy zvířat, rostlin, ohrožená místa na Zemi. Druhá soutěž proběhla v roce 2003, nesla název Výtvarná soutěž "Můj domov - má modrá planeta Země". Téma bylo zvoleno proto, aby děti vyjádřily svůj vztah k domovu, ke své vlasti, aby se zamyslely nad celou naší planetou, jako svým domovem, který je třeba chránit jako drahocennou perlu.

Uzávěrka soutěže je 30. června 2004. Soutěž budeme hodnotit, proto prosíme, aby děti na zadní stranu své práce uvedly celé jméno, věk, adresu a případně telefonický kontakt. Pokud by se někdo dostal k informaci o soutěži pozdě, může poslat své výtvory i v průběhu prázdnin.

Výtvory zasílejte na adresu: Výtvarné centrum - Sněženka, Staniční 1273, 468 51 Smržovka (Kontakt).

Vybrané obrázky se objeví v kalendáři pro rok 2005, stejně jako tomu bylo i při minulých soutěžích. Kalendář bude již šestým v pořadí. Zároveň některé práce zařadíme i do výstavy.

Vylosovaných 30 dětí obdrží dárek - pohlednice vydané výtvarným centrem a později též kalendář ze soutěže. Vybrané talenty pozveme na výtvarný pobyt do Výtvarného centra, kde budou moci tvořit pod vedením výtvarníků a vyzkoušet si i nové výtvarné techniky. Podobný pobyt pro vybrané děti se uskutečnil i v rámci minulé soutěže (31. 1. až 3. 2. 2004).

vyhlášení výsledků
Počet přístupů: 7949896(45858) 2004 - 2023
cs flag
Poslední úpravy: 11.11.2004 20:23