Evropské výtvarné centrum Sněženka

Stránky jsou částečně aktualizovány
Welcome image
CS
Vstupte

Tvořivost člověka sídlí v hloubi jeho existence bez ohledu na překážky, které mu k vlastnímu překonávání předkládá. Síla života je pravou příčinou jeho zachování.
Prim. MUDr. Jiří Jedlička, předseda Čestné rady České lékařské komory a potomek zakladatele Jedličkova ústavu
DE
Eingang

Die schöpferische Fähigkeit des Menschen ist ein Prinzip des Lebens, das in er Tiefe seiner Existenz siedelt, ohne Rücksicht auf Hindernisse, die ihm zum Überwinden vorlegt. Die Stärke des Lebens ist die echte Ursache seiner Erhaltung.
Prim. MUDr. Jiří Jedlička, Vorsitzender der tschechischen Ärtztenkammer und Nachkomme von dem Gründer des Jedlička-Institutes
EN
Enter

A man's creativity is the principle of life that is found in the very depth of the man's existence regardless of how many obstructions this creativity gives to the life to overcome them. The power of life is the real cause of keeping the life on.
Head Physician, MUDr. Jiří Jedlička, Chairman of the Council of Honour of the Czech Medical Chamber, descendant of the founder of Jedlička's institute